Back to top

Informace o práci k zaslání

Obecné požadavky na práci zaslanou k úpravě

V jaké podobě mohu práci Lindě poslat?

Aby Linda naformátovala práci přesně dle požadavků tvé fakulty nebo firmy, je nutné, abys v práci rozlišil/a některé náležitosti.

Aby se Linda v práci správně orientovala

Úvodní strana (školní práce) - vypiš název školy, název fakulty, obor, název práce, jméno tvého vedoucího práce, rok odezvdání.

Obrázky, grafy, tabulky - nad obrázek napiš název obrázku a do závorky zdroj (vlastní zpracování, kniha, web v plném znění apod.).

Nadpisy - pokud ti nejde číslování nadpisů, stačí ke každému nadpisu manuálně připsat číslo, nebo naznačit úroveň nadpisu (1, 2, 3).

V jaké podobě práci dostanu od Lindy zpět?

Linda dodrží veškeré náležitosti a pravidla směrnic školy nebo firmy, které zašleš spolu s prací:

 • úvodní strana;
 • víceúrovňový obsah;
 • číslování stran, obrázků, tabulek, grafů, vzorců;
 • nadpisy kapitol, podkapitol, příloh, obrázků, tabulek, grafů, vzorců;
 • formátování textu – sjednocení velikosti písma, typu písma, odstavců, řádkování;
 • seznam použité literatury;
 • seznam zkratek;
 • seznam příloh (+přílohy).

Po dokončení formátování obdržíš *.DOCX (vhodná pro následné upravy) i *.PDF verzi práce (vhodná pro tisk).

Linda pohotovost

Součástí ceny je Linda pohotovost. Do 5 pracovních dnů od chvíle, kdy ti Linda zašle práci hotovou na e-mail, ji můžeš on-line požádat o drobné úpravy (přidáš kapitolku, obrázek, rozházíš si formát a nevíš si rady). Úpravy nesmí navýšit počet stran více než o 3.

Kontrola pravopisu a gramatiky

Kontrola pravopisu je za 1.499,- Kč za 50 stran + každých dalších 10 stran za 249,- Kč.

Co Linda nedělá

 • Neupravuje design a barevnou vizualizaci práce;
 • Nekontroluje správnost obsahu práce ani správnost vypočtených výsledků;
 • Neformátuje a nezahrnuje do práce dokumenty, které jsou vázány podpisem;
 • Nedělá ani neupravuje citace = odkazy na literaturu.

Linda doporučuje

Pošli práci až ve chvíli, kdy již víš, že nebude třeba dělat žádné další větší zásahy a úpravy do obsahu práce.

Už všechno potřebné víš?

Tak přidej práci!