Back to top

Jazyková korektura

Linda se specializuje nejen na formátování závěrečných či jiných prací, nabízí také JAZYKOVOU KOREKTURU dle platné jazykové normy.

Co si pod jazykovou korekturou práce představit? Jazyková korektura, gramatická korektura, korektura stylistiky či korektura češtiny zahrnuje vyhledání a opravení chybně napsaných gramatických celků.

KDY a PROČ si objednat korekturu práce? Na Tvém vysvědčení nebyla lichotivá známka z češtiny? Nachází se ve Tvé práci větší množství barevně podtržených výrazů? Pravděpodobně to budou jazykové/gramatické chyby nebo překlepy. Není přípustné, aby se ve vědeckých obsahově excelentních pracích tyto chyby vyskytovaly!

Objednat korekturu

Linda zkontroluje a opraví následující chyby:

 • vyjmenovaná slova;
 • větná interpunkce;
 • velká a malá písmena;
 • pravopis podstatných a přídavných jmen;
 • koncovky přídavných a podstatných jmen;
 • shoda podmětu s přísudkem;
 • chyby ve slovosledu;
 • pravopis spřežek;
 • nahrazení výrazů nepatřících do odborné práce;
 • ... další běžné chyby.

Jak vypadá práce po provedené korektuře

Linda text opravuje ve Wordu pomocí funkce Revize. Po zobrazení revizí autor textu uvidí veškeré provedené úpravy. Vložením komentáře může Linda autora upozornit na problematické či jinak sporné části textu, na které by měl autor textu dále zaměřit svou pozornost.

Co není součástí korektury

 • cizojazyčný text;
 • přepis vyjádření typu "já jsem zjistil" na "bylo zjištěno";
 • obsahová stránka práce (myšlenkové pochody autora);
 • korektura citací (pasáže převzaté z literatury či doslovný přepis přímých řečí).

Pozor! Budeš-li si chtít u Lindy objednat formátování práce a zároveň objednáš i korekturu práce, je třeba počítat se součtem dnů potřebných na vyhotovení obou zakázek. Objednej si formátování práce i jazykovou korekturu s dostatečnou časovou rezervou.

Objednat formátování

V případě dotazů ohledně časové potřeby vyhotovení objednávek, co je či není součástí korektury, napiš Lindě. Linda zareaguje co nejdříve :-)