Back to top

Gramatická korektura

Linda nabízí nejen formátování textu bakalářské, diplomové či jiné práce, specializuje se i na její GRAMATICKOU KOREKTURU dle aktuálně platné normy.

Říkáš si, co to ta korektura vlastně je? Gramatická korektura, jinak řečeno jazyková korektura, korektura stylistiky, korektura češtiny, podstatným způsobem zvyšuje kvalitu písemné práce. Korekturou textu se rozumí oprava gramaticky chybně napsaných výrazů.

V rámci gramatické korektury Linda provádí kontrolu a opravu následujících chyb:

 • interpunkce (čárky v souvětích, tečky na konci vět);
 • shoda podmětu s přísudkem (častá chyba);
 • vyjmenovaná slova;
 • velká a malá písmena;
 • koncovky přídavných a podstatných jmen;
 • podstatné chyby ve slovosledu;
 • nahrazení výrazů nepatřících do odborných textů;
 • ... další běžně se vyskytující chyby v textu.

Objednat korekturu

Jak vypadá vyhotovená korektura? Linda práci upravuje v programu Microsoft Word pomocí nástroje Revize dokumentu. Zobrazením revizí se autor práce může seznámit s veškerými úpravami, které byly v práci provedeny. Pomocí vložení Komentáře Linda autora upozorní na sporné či jinak problematické pasáže, kterým bude potřeba věnovat další pozornost autora.

Linda upozorňuje, že součástí korektury není:

 • text v jiném než českém jazyce;
 • korektura citací (ať již z literatury či přepis rozhovorů);
 • obsahová stránka práce (myšlenky autora práce);
 • přepis vyjádření "já jsem vyzkoumal" na "bylo vyzkoumáno" ap.

Pozor! V případě, že si budeš chtít Lindou nechat naformátovat text a objednáš si i službu korektura práce, je nutné počítat se součtem dnů potřebných na vyhotovení formátování i korektury. Objednej si tedy formátování práce i gramatickou korekturu včas.

Objednat formátování

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně toho, co je či není součástí korektury, zda se vše stihne v požadovaném termínu, kontaktuj Lindu. Linda bude reagovat v co nejdříve :-)