Back to top

Formátování bakalářské práce

Linda naformátuje Tvou bakalářskou práci. Při formátování se vždy řídí metodickými pokyny (někdy též nařízení rektora, směrnice) dané školy a charakterem daného textu. Na přání zákazníka provede i další úpravy.

V každé práci je třeba provést následující:

 • číslování stran dokumentů například až od Úvodu;
 • automatické víceúrovňové číslování nadpisů;
 • vygenerování obsahu práce z nadpisů (včetně čísel stránek);
 • nastavení okrajů stránek - rozdílné u jednostranného a oboustranného tisku;
 • generování seznamů - tabulky, grafy, obrázky, přílohy;
 • odsazení prvního řádku odstavce - žádné mezery, tabulátory;
 • mezery mezi odstavci - nastavit tak, aby se nedávalo více enterů;
 • sjednocení formátu textu poznámek pod čarou;
 • nastavení stylů - jedna z hlavních podmínek pohodového formátování;
 • používání pevných mezer - spojky, názvy, měrné jednotky na konci řádku;
 • dodržení formátu v celé práci;
 • kontrola osamocených řádků na konci stránky;
 • automatické vkládání titulků k tabulkám, grafům, obrázkům apod.;
 • svázání textu s danými prvky - nadpis s textem, titulek s obrázkem, apod;
 • další úpravy dle specifik a požadavků dané práce;
 • naformátovaná práce je odevzdána ve formátu doc i pdf.

Objednat formátování

Co získáš tím, že Linda naformátuje tvou práci? V prvé řadě ušetří Tvůj čas, který můžeš věnovat učení na státnice, nervy, které v případě nezdárného formátování mohou začít takzvaně "přetékat" a Tvá práce bude ve finální verzi vypadat jako "ze žurnálu" :-)