Obecné požadavky na práci zaslanou k úpravě

V jaké podobě mohu práci Lindě poslat?

Aby Linda naformátovala práci přesně dle požadavků tvé fakulty nebo firmy, je nutné, abys v práci rozlišil/a některé náležitosti.

Pro snadnou orientaci Lindy

Úvodní strana (školní práce) - vypiš název školy, název fakulty, obor, název práce, jméno tvého vedoucího práce

Červeně označ doslovné citace (doslovně opisuješ text z knihy) a do závorky za citaci napiš zdroj citace (název knihy, autora, stranu)

Oranžově označ nepřímé citace (text knihy přepisuješ svými slovy, kontext je zachován) a do závorky za text napiš zdroj (název knihy, autora, případně stranu, web – celou http adresu, časopis – název, rok, ročník, číslo, issn)

V jaké podobě práci dostanu od Lindy zpět?

Linda dodrží veškeré náležitosti a pravidla směrnic školy nebo firmy, které zašleš spolu s prací:

Linda pohotovost

Součástí ceny je Linda pohotovost. Do 5 pracovních dnů od chvíle, kdy ti Linda zašle práci hotovou na e-mail, ji můžeš on-line požádat o drobné úpravy (přidáš kapitolku, obrázek, rozházíš si formát a nevíš si rady). Úpravy nesmí navýšit počet stran více než o 3.

Kontrola pravopisu a gramatiky

Kontrola pravopisu je za 999,- za 50 stran + každých dalších 10 stran za 199,-.

Co Linda nedělá

Neupravuje design a barevnou vizualizaci práce.

Nekontroluje správnost obsahu práce ani správnost vypočtených výsledků.

Neformátuje a nezahrnuje do práce dokumenty, které jsou vázány podpisem.

Linda doporučuje

Pošli práci ve fázi, kdy již víš, že již nebude třeba dělat žádné větší zásahy a úpravy do obsahu práce.

Už všechno víš?

Tak přidej práci! >
ajax-loader